Standaardisatie vloeibare voedingsmiddelen

Foto Zorg Sondevoeding Small

Back 2 Basic Conditions. Een verpakkingslijn voor vloeibare voedingsmiddelen

6 februari, 2020
  • Land: Nederland
  • Industrie: Speciale producten
  • Soort project: Packaging

Bij een producent van vloeibare voedingsmiddelen is een productielijn gebouwd om sondevoeding in flexibele verpakkingen te produceren. Om te voorkomen dat ieder productieteam zijn eigen favoriete instellingen heeft en daarmee variaties in de eindverpakking introduceert nam de opdrachtgever in de specificaties voor de verpakkingslijn een eis op om het aantal instellingen te minimaliseren.

Dit houdt in dat alle machines en bewerkingen die deel uit maken van de productielijn voor sondevoeding onder de loep werden genomen om de (ideale) mechanische, elektrische en elektronische standaard te achterhalen en zo de reproduceerbaarheid te verbeteren. De aanpak van dit vraagstuk werd geleid door onze Back 2 Basic Conditions (B2BC) principes.

Engineering vraagstuk

Alle leveranciers werd gevraagd om bij het ontwerp rekening te houden met een minimaal aantal instellingen. Voorwaarde is dan wel dat alle verpakkingen bekend zijn en per instelling gekeken moet worden of, en hoe, deze instelling geëlimineerd kan worden, met als resultaat:

  • Constante kwaliteit van eindproduct
  • Waarborgen van reproductiemogelijkheden
  • Minder werk om storingen te verhelpen
  • Beter begrip van de werking van de productielijn
  • Betere inzet Technische Dienst; voorkomen in plaats van oplossen

Oplossing

Een van de eerste stappen in dit proces is om samen met de leverancier tijdens de ontwerpfase de 0- of de base-lijn van hun specifieke machine of bewerking vast te leggen en deze te borgen. Dit zijn vaste punten die de verpakking duwen of geleiden die NOOIT versteld mogen worden, zelfs in het geval van een formaat wissel.

Aan de hand van deze vaststelling(en) worden vervolgens elementen zoals sleufgaten, fotocelsteunen etc. vast-gelast. Dezelfde procedure dient te worden gevolgd voor elektrische (denk aan servo-motoren, sensoren) en elektronische (denk aan parameters) instellingen. Hierdoor is het aantal instellingen geminimaliseerd en kan de machine of bewerking altijd op “de standaard” worden gezet.

Van de instellingen die dan nog over blijven dient de optimale instelling proefondervindelijk gevonden te worden en ook deze dient geborgd te worden. Per machine blijven er idealiter 0 variabelen over. Verder kan het wel zo zijn dat voor onderhoudsdoeleinden instellingen over blijven.

Het standaardisatie-proces is een intensief proces, maar zorgt voor nog veel meer dan enkel al de bovengenoemde punten als resultaat. Zo kan het bijvoorbeeld bijdragen aan de doelstelling betreffende minder uitstoot doordat kwaliteit meer constant is. Verder kunnen incidenten voorkomen worden en kan ook de opstartcurve rekenen op verbetering.

Mocht u meer willen weten over B2BC, oftewel Back 2 Basic Conditions, neem contact op.

Neem contact op

Jeroen van den Boezem

Jeroen van den Boezem

Market Director

Rosmalen, Netherlands

+31(0)646314509

Jeroen van Lunsen

Jeroen van Lunsen

Managing Director

Rosmalen, Netherlands

+31610925617

Zie ook: