02 Supply Chain Optimization

Industriële nutsvoorzieningen

NIRAS biedt de wereldwijde voedings- en drankenindustrie marktleidende oplossingen met betrekking tot in-dustriële nutsvoorzieningen. Onze services zijn gefocust op duurzame oplossingen en de 17 Duurzame Ontwik-kelingsdoelen van de Verenigde Naties.

NIRAS biedt de lokale en wereldwijde voedings- en drankenindustrie marktleidende oplossingen met betrekking tot industriële nutsvoorzieningen. Onze services zijn gefocust op duurzame oplossingen en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

NIRAS heeft experts op alle gebieden van industriële nutsvoorzieningen in huis: gas, elektriciteit, water en elk ander gebied. Bij NIRAS luisteren we naar uw behoeften gedurende de hele levensduur van het project. Dit zorgt ervoor dat nutsvoorzieningen in uw productiefaciliteit de optimale locatie krijgen.

Wanneer we utiliteitsinstallaties ontwerpen zorgen we voor een nauwe integratie in de procesapparatuur en gebouwen. Tegelijkertijd adviseren we u over de beste locatie van de nutsvoorzieningen om de meest efficiënte werkomgeving te verkrijgen en de best mogelijke veiligheid te garanderen.

Industriële nutsvoorzieningen en duurzaamheid

Voor voedings- en drankenbedrijven is het van cruciaal belang dat de vermindering van energie, water en andere nutsvoorzieningen wordt opgenomen in het masterplan en het algehele ontwerp voor een nieuwe faciliteit, niet alleen om de productiekosten te verlagen, maar ook om het duurzaamheidsprofiel van het bedrijf te vergroten.

Onze experts op het gebied van nutsvoorzieningen kunnen uw bedrijf helpen zijn bedrijfskosten te optimaliseren en zijn inspanningen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN te behalen verbeteren.

We voeren volledige audits uit van de nutsvoorzieningen van opdrachtgevers om de verbeterpunten te identificeren die uw bedrijf kunnen helpen om middelen en geld te besparen en zijn duurzaamheidsrecord te verbeteren en daardoor meer toekomstbestendig te worden.

Nauwgezette integratie van nutsvoorzieningen in productiefaciliteiten

Gedurende vele jaren heeft NIRAS een schat aan ervaringen opgebouwd in het ontwerpen van nutsvoorzieningen met betrekking tot hulpbronnen- en energievriendelijke oplossingen voor alle soorten voedings- en drankenbedrijven. We pakken alle denkbare vraagstukken op het gebied van nutsvoorzieningen aan, zoals energieverbruik voor verwarming, stoom, koelen, vriezen, etc., door gebruik te maken van toonaangevende technologieën.

Als het gaat om specifieke nutsvoorzieningen zoals water (bijv. water voor injectie (WFI) en gezuiverd water (PW)), stoom, perslucht en stikstof, zorgen we voor een efficiënte integratie en richten we ons op duurzame en energiezuinige oplossingen.

Ook kunnen de experts van NIRAS de nieuwe innovatieve benaderingen van uw bedrijf vaststellen voor kwesties zoals veilig hergebruik van gereinigd proceswater. In onze projecten maken we gebruik van de nieuwste technologieën om de waterefficiëntie in de wereldwijde voedings- en drankenindustrie te verbeteren.

Optimale interconnectie van bestaande voorzieningen

We passen onze expertise toe om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur en installaties worden gekocht en geïnstalleerd in nieuwe ultramoderne voedings- en drankenfabrieken.

We ontwerpen en leveren complexe installaties voor de procesindustrie, inclusief alle nuts- en automatiseringssystemen, alsook verpakkings- en end-of-line-oplossingen. Daarnaast ontwerpen we ook ventilatie- en utiliteitssystemen om aan uw specifieke eisen en huidige normen te voldoen en zorgen we voor een optimale aansluiting ervan op uw bestaande voorzieningen.

Verder ontwerpen we koelsystemen die zorgen voor een energie-optimale temperatuurregeling van processen en installaties.

Expertise en holistische benadering

De expertise van NIRAS is gebaseerd op onze langdurige bedrijfstradities voor toonaangevende milieu- en voedselveiligheidsnormen, evenals op onze nauwe samenwerking met universiteiten.

De holistische benadering van NIRAS voor voedings- en drankenprojecten, evenals het feit dat we experts hebben op alle technische gebieden, betekent dat we oplossingen kunnen leveren binnen de industriële nutsvoorzieningen die rekening houden met alle factoren van de productiefaciliteit van uw bedrijf.

Onze diensten voor industriële nutsvoorzieningen: 

  • Procestechniek
  • Piping Design
  • Koeling
  • Industriële nutsvoorzieningen
  • Energie-optimalisatie
  • Ontwerp en optimalisatie van verpakkingsfaciliteiten
  • Procesautomatisering

Neem contact op

Jeroen van den Boezem

Jeroen van den Boezem

Market Director

Rosmalen, Netherlands

+31(0)646314509

Ben Bloksma

Ben Bloksma

Lead Engineer HVAC

Apeldoorn, Netherlands

+31682971223

Gerelateerde services