8 Energy Istock 682631442 COMPRESS

Energie in industriële productie

NIRAS biedt voedings- en drankenproducenten ondersteuning op het gebied van de elektrificatie van hun productie, maar ook met andere energievraagstukken binnen de food sector weten onze experts raad.

Onze energiespecialisten bieden continu professionele dientsen die zorgen voor de best mogelijke resultaten voor onze opdrachtgevers en voor een waardevol partnerschap op lange termijn.

Als producent is het noodzaak om te kijken naar energieverbruik binnen de fabriek en de productieprocessen. Duurzaamheid is een bestaansrecht geworden voor producenten en het in kaart brengen is alleen nog maar het begin. Innovatieve en toekomstvaste oplossingen bieden een uitkomst. Samen met NIRAS maakt u uw voedingsmiddelenproductie een stuk groener. 

Overzicht van het energieverbruik

Kennis en overzicht zijn de sleutel in het verduurzamen of elektrificeren van een productiefaciliteit. Of u nu een nieuwe fabriek wilt ontwerpen of een bestaande faciliteit toekomstbestendig wilt maken, een goede vaststelling van de huidige situatie, randvoorwaarden en specificaties bepalen het succes. 

Binnen een productieprocess dienen de verbruikers en het verbruik vastgesteld te worden. Een keuze kan zijn om ook naar overige verbruikende processen binnen de fabriek te kijken, maar veelal zijn de processtappen binnen de productie de meest luceratieve eerste stap richting een duurzamere fabriek. Niet enkel het energieverbuik of type energieverbruik (electriciteit, gas of ander) is belangrijk. Ook benodigde temperaturen voor verschillende processen zijn significant.

Opvolgend dient er gekeken te worden naar de behoefte. Is alle verbruikte energie allemaal wel nodig? Onze experts toetsen dit samen met u. Dankzij jarenlange ervaring en inhoudelijk kennis op zowel het gebied van procesinstallaties als voedingsmiddelentechnologie is het mogelijk om reducties, verbeteringen en kansen vast te stellen - en om deze vervolgens in engineering projecten te ontwerpen en realiseren.

NIRAS Energy solutions:

  • CO2-emissierapportage
  • Milieuregistratie, berekening en rapportage
  • Documentatie van energiereducties
  • Financiële registratie, calculatie en rapportage
  • Analyse en presentatie van verbruiksgegevens van energie en hulpbronnen
  • Afvalgerelateerd management van energie en hulpbronnen
  • Technisch gericht management van energie en hulpbronnen
  • Stand-by verbruik
  • Benchmarking
  • Bewaking van de consumptie

Het milieu en het resultaat ten goede

Veel bedrijven streven ernaar om duurzamer te worden, maar het kan moeilijk zijn om te weten welke inspanningen het meest effectief zijn en hoe prioriteit te geven aan groene investeringen.

NIRAS heeft verschillende SDG tools ontwikkeld waarin investeringen getoetst kunnen worden op haalbaarheid, terugverdientijd en milieuimpact.

Onze energie-experts geven u het benodigde overzicht en de mogelijkheid om actie te ondernemen op een manier die het meeste effect en rendement oplevert.

Neem contact op

Jeroen van den Boezem

Jeroen van den Boezem

Market Director

Rosmalen, Netherlands

+31(0)646314509

Gerelateerde services