11 Automation Digitalisation

Automatisering en digitalisering

De experts van NIRAS hebben zowel de praktische ervaring als de technische expertise om een breed scala aan automatiserings- en digitaliseringssystemen te ontwerpen, en we beschikken over toonaangevende simulatie-tools en virtual reality-services.

Samen met de toenemende complexiteit van voedings- en drankenproductiefaciliteiten groeit de vraag naar services binnen de digitalisering en automatisering snel. Binnen alle gebieden van de voedings- en drankenindustrie, of het nu gaat om groente, fruit, zuivel, plantaardig voedsel, ingrediënten, bakkerijproducten of bier en dranken, vormen digitaliserings- en automatiseringsoplossingen een enorm potentieel om betere en kostenefficiëntere operaties te garanderen van faciliteiten voor de productie van voeding en dranken.

De experts van NIRAS hebben zowel de praktische ervaring als de technische expertise om systemen te ontwerpen, van instrumentatie, elektrische documentatie en het ontwerp van faciliteiten tot programmering van PLC's en inbedrijfstelling van voltooide faciliteiten.

NIRAS biedt toonaangevende simulatietools en virtual reality-services, waarmee uw bedrijf de bouwkosten kan verlagen, knelpunten kan voorkomen en algehele waarde kan toevoegen aan uw productiefaciliteit.

De services omvatten bovendien moderne geautomatiseerde productietechnologieën, waarmee uw bedrijf de efficiëntie kan verhogen en de hoogst mogelijke kwaliteit van producten kan garanderen.

De voorspelbaarheid waarborgen door simulaties

Bij de start van de bouw of optimalisatie van productiefaciliteiten zijn de beslissingen die in vroege fasen worden genomen cruciaal voor het toekomstige functioneren van de faciliteit. Het vermogen om potentiële problemen zo vroeg mogelijk te voorspellen en op te lossen is van groot belang, zowel in financiële als in operationele zin. Hiertoe biedt NIRAS gespecialiseerde simulatiesoftware die nauwkeurige en voorspellende modellen kan compileren om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

De simulatietool van NIRAS, de Digital Twin, stelt NIRAS in staat om een digitale tweeling van een bepaalde fabriek te compileren, waarbij de functionaliteit van de fabriek wordt gedetailleerd tot individuele machines, operators, transportbanden, vorkheftrucks, buffers, voorraden, vrachtwagens voor inkomende grondstoffen, afgewerkte materialen goederen, etc.

Alle elementen in de simulatie hebben gedetailleerde configuraties die de echte wereld weerspiegelen: prestaties; snelheid afhankelijk van de producten; stroomschema's afhankelijk van regels uit de echte wereld; onderverdeling van patronen en onderhoudsschema's.

Het model draait in realtime en simuleert niet alleen knelpunten maar ook wanneer en waarom de knelpunten ontstaan. NIRAS biedt opdrachtgevers daarmee een “vogelperspectief” van productiefaciliteiten met de mogelijkheid om zich te concentreren op specifieke problemen.

Optimale oplossingen in samenwerking met onze opdrachtgevers

NIRAS biedt Virtual Reality (VR) en gedetailleerde 3D BIM-modellen op basis van de Point Cloud-technologie, waarmee alle betrokkenen uit verschillende beroepen door een virtuele omgeving kunnen lopen, waar ze hun aandachtspunten kunnen nagaan en beoordelen.

In de voedings- en drankenindustrie zijn onze opdrachtgevers experts in hun vakgebied. VR zorgt voor een vruchtbare samenwerking tussen onze experts en die van u, omdat het partijen uit verschillende technische disciplines in staat stelt om ontwerpoplossingen gedurende het hele project te valideren en litereren. Dit zorgt voor optimale oplossingen en maakt naadloze integratie in de bestaande faciliteiten van uw bedrijf mogelijk.

Door 3D-modellen en Point Cloud samen te integreren in een VR-omgeving gaat het beoordelen en aanpassen aan nieuwe ideeën een stuk sneller en gemakkelijker, hetgeen bijdraagt aan het creëren van waarde voor voedings- en drankenbedrijven.

Neem contact op

Jeroen van den Boezem

Jeroen van den Boezem

Market Director

Rosmalen, Netherlands

+31(0)646314509

Dirk Boumans

Dirk Boumans

Expertise Director Digitalisation

Rosmalen, Netherlands

+31653548094

Gerelateerde services