Site Management (1)

Projectmanagement

NIRAS levert projectmanagementservices aan voedings- en drankenbedrijven over de hele wereld, en onze experts zijn in staat om projecten in elk stadium in elke branche te beheren.

NIRAS levert projectmanagementservices aan voedings- en drankenbedrijven in Nederland en over de hele wereld, en onze experts kunnen projecten beheren in elk stadium in elke branche, of het nu gaat om zuivel, groente, fruit, plantaardige voeding of bier en dranken.

Of u ons nu nodig heeft om uw hele project van begin tot eind te managen, of als u alleen onze expertise nodig heeft op specifieke cruciale punten van het project, zoals de implementatiefase; wij zijn er om u bij te staan door middel van onze deskundige coördinatie en ons leiderschap.

Het projectmanagement van NIRAS geeft u de zekerheid dat tijdens de uitvoering delen van uw projecten vakkundig en tijdig worden gemanaged, gecoördineerd en uitgevoerd. Onze projectmanagers zorgen ervoor dat de voortgang constant wordt getoetst aan het projectplan en het budget.

Ze onderhouden contacten met alle betrokken partijen bij het project en stellen regelmatig voortgangsrapporten op terwijl ze uiteraard ook eventuele problemen, risico's of veranderingen die zich voordoen, managen en aanpakken. Ten slotte geven ze leiding aan het hele team om de einddoelen van uw project te realiseren.

Projectgovernance: Besluitvorming en aansprakelijkheden definiëren

Het projectmanagement is een cruciaal onderdeel van elk voedings- en drankenproject omdat het de basis vormt voor besluitvorming. Het definieert teamstructuren om ervoor te zorgen dat de juiste niveaus van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, rapportage, communicatie en besluitvorming worden gehanteerd.

Onze experts op het gebied van projectgovernance zullen regelmatig bijeenkomsten organiseren met de juiste personen om iedereen te informeren over de voortgang van het project in relatie tot het geplande programma.

Projectgovernance geeft uw project de nodige structuur om de verantwoordelijkheid voor de algehele oplevering van het project te waarborgen. Het optimaliseert uw investering, helpt veelvoorkomende valkuilen te vermijden en faciliteert een open en vlotte communicatie tussen de teams, wat een grotere motivatie en betere resultaten genereert.

Risicomanagement

Risicomanagement is een essentiële doorlopende verantwoordelijkheid tijdens een project. Het bestaat uit het identificeren en beoordelen van risico's en vervolgens het ontwikkelen van de juiste maatregelen om de mogelijke impact daarvan te matigen. In dit opzicht zijn er verschillende soorten risico's waarmee rekening moet worden gehouden.

Fysieke risico's ter plaatse vormen uiteraard een belangrijk onderdeel van het risicomanagement, maar er zijn nog veel meer factoren waarmee rekening dient te worden gehouden. Risicomanagement gaat ook over zaken als onder meer financiën, tijd, kwaliteit, infrastructuur, techniek, wettelijke kaders en besluiten.

Onze projectmanagementexperts beoordelen het geheel van de risicosituatie van een project. Als we risico's identificeren zullen we strategieën ontwikkelen om ervoor te zorgen dat het project veilig kan verlopen terwijl het voldoet aan alle wettelijke voorschriften en normen.

Realisatie: Management ter plaatse en coördinatie

Als het gaat om de realisatie van uw project kunnen de ervaren projectmanagers van NIRAS de dagelijkse verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit omvat alles van het houden van toezicht op het sitemanagement, het ontwerpmanagement en het management van de contracten, maar ook het coördineren en controleren van het proces ter plaatse.

Onze projectmanagers zullen er ook voor zorgen dat het project binnen het budget en het tijdschema blijft, en ze zullen eventuele vertragingen of soortgelijke problemen ter plaatse managen zodat uw project op schema blijft.

Om dit te garanderen zullen ze het werk continu inspecteren en controles uitvoeren om na te gaan of de kwaliteits-, gezondheids- en veiligheidsnormen alsmede de bouwvoorschriften in elke fase van het project worden nageleefd. Ze zullen ook regelmatig en tijdig updates sturen naar de verschillende teams die betrokken zijn bij de realisatiefase, inclusief opdrachtgevers en andere relevante belanghebbenden.

Neem contact op

Jeroen van den Boezem

Jeroen van den Boezem

Market Director

Rosmalen, Netherlands

+31(0)646314509

Jeroen van Lunsen

Jeroen van Lunsen

Managing Director

Rosmalen, Netherlands

+31610925617

Gerelateerde services