Een goede fundering voor capaciteitsvergroting bij Aviko Rixona

Aviko Rixona Oostrum Header

Onze opdrachtgever Aviko Rixona in Oostrum is al een tijd hard aan het werk om nog toekomstbestendiger te zijn en efficiënter te produceren en realiseert hiervoor momenteel fase 2 van het Masterplan. NIRAS Nederland ontfermde zich samen met het projectteam over het gebouw. Een deel nieuwbouw, een deel aanpassing van bestaande bouw, maar met een overeenkomst: Het geheel staat volledig in dienst van het aardappelverwerkingsproces.

17 maart, 2023
  • Land: Nederland
  • Cliënt: Aviko Rixona

Het proces als basis
Door de drijfveer van onze opdrachtgever Aviko Rixona en de samengestelde projectgroep om het ‘de eerste keer goed te doen’, is er vanaf het startpunt goed gekeken naar dat wat het productieproces nodig had. Dit van de gebouwen en het terrein, tot aan de procesinstallatie. Op de locatie in Oostrum worden de aardappelen in ontvangst genomen, geschild en later verwerkt in verschillende producten om vervolgens weer verdeeld te worden voor distributie. Deze stappen, ietwat versimpeld omschreven, vormen de leidraad voor het masterplan dat verwezenlijkt moest worden.

Denken in oplossingen
Het vaststellen van de uitgangspunten is cruciaal voor het resultaat van het project. Deze afstemming ging voor dit project erg goed. Het projectteam wist prioriteiten te stellen en van ieder teamlid de ervaring en kennis in te zetten. Het oplossend vermogen van de groep lag mede door de goede samenwerking erg hoog. De verschillende uitdagingen zijn telkens weer met zijn allen aangegaan. Iets om trots op te zijn.

Behaalde resultaten:

  • De faciliteit is overzichtelijk en efficiënt ingericht gebaseerd op het productieproces
  • Meer productiecapaciteit, verdere uitbreiding mogelijk gemaakt voor de toekomst
  • Verbeterde veiligheid op het terrein door minder verkeersbewegingen
  • Onderhoud en hygiëne zijn verbeterd door kennis, ervaring en design-reviews in te zetten
  • In verkorte bouwtijd het project kunnen verwezenlijken door goede planning en teamwork
Aviko Rixona Buildings

Een van de uitdagingen was het aanpassen van de bestaande bouw. Bij bestaande bouw is de ruimte al in gebruik en dien je dusdanig te plannen, of te faciliteren, dat het productieproces zo veel mogelijk door kan blijven gaan. Zo werd er bijvoorbeeld een tijdelijke aardappelontvangst ingericht. Ook nieuwbouw kent zo zijn uitdagingen. Met de prijsfluctuatie van de afgelopen tijd was het moeilijk om het budget realistisch bij te blijven stellen. Voor beide typen gebouw geldt dat er tevens, in zo goed als alle gevallen, maar een bepaalde beschikbaarheid aan ruimte is.

LEAN Planning en clash controle
Een andere uitdaging was de realisatie in korte tijd. NIRAS heeft voor dit project de BIM-coördinatie tussen alle betroffen partijen verzorgd, hierbij werden de clashes vastgesteld en is er sturing gegeven aan het oplossen hiervan. Hierdoor zijn alvorens het bouwproces veel conflicten geëlimineerd. Door het organiseren van meerdere LEAN-sessie met alle bouw- en installatiepartijen werd er een optimale planning gemaakt waarbij de bouw is gecombineerd met de plaatsing van verschillende machines en installaties. Hiervoor is er in de planning meermaals een logische overlap gecreëerd en zo het beste uit de beschikbare tijd gehaald.

Buildings Aviko Rixona

Inzicht en betrokkenheid dankzij Virtual Reality
NIRAS Nederland is al een tijdje bekend met VR-reviews. Nu maakte ook dit projectteam er kennis mee, maar zette het in om meerdere partijen te informeren. Tijdens dit type presentatie wordt er met een VR-bril gekeken naar het digitale ontwerp van de engineers. Het geeft de mogelijkheid aan verschillende mensen binnen het team, maar ook de gehele organisatie, om te kijken hoe het ontwerp er in de praktijk uit komt te zien. Het is erg prettig om meerdere mensen uit de organisatie te kunnen betrekken zonder dat het geheel al gerealiseerd is. Het zorgt voor draagvlak, je hebt een moment om keuzes uit te leggen en bij sommige van deze sessies is het ook een kans om nieuwe inzichten en ideeën vanuit verschillende invalshoeken op te halen.

Klaar voor de toekomst
Nog niet alle onderdelen van het masterplan zijn gerealiseerd bij Aviko Rixona, maar de organisatie kan meer produceren en heeft de productiefaciliteit dusdanig ingericht dat ze ook volgende stappen in het vooruitzicht kunnen houden.

Aviko Rixona Buildings In