Betrouwbaarheid en flexibiliteit komen samen bij FrieslandCampina Lochem

IMG 7616

Opdrachtgever Royal FrieslandCampina heeft verschillende productielocaties in Nederland. Een wel heel bijzondere locatie is deze in Lochem.

11 augustus, 2023
  • Land: Nederland
  • Cliënt: Royal FrieslandCampina

Op het terrein vindt men namelijk drie verschillende fabrieken waar melk verwerkt wordt tot boter, melkpoeder en specifieke ingrediënten. Iedere productiedag is anders omdat de locatie, naast de doorlopende productie te draaien, ook dient als back-up wanneer de productie op andere locaties uitvalt. Het is een fluctuerende omgeving waarin NIRAS Nederland een steentje bijdraagt aan verschillende projecten die bevorderend zijn voor de doelstellingen op het gebied van betrouwbaarheid, flexibiliteit en veiligheid.

Vernieuwing en innovatie
De productielocatie heeft een rijke geschiedenis die teruggaat naar 1906. De fabrieken hebben door hun belangrijke rol maar nauwelijks stilgestaan. De oude en stevige fundering is hier en daar nog altijd aanwezig ondanks de veranderingen en vernieuwingen die mettertijd al zijn doorgevoerd. Ook tijdens de huidige projecten komen Xander ten Hove, Portfolio Manager CAPEX projecten, en Oswin Verkerk, Project Manager CAPEX projecten van FrieslandCampina, dit tegen. Productiestops kunnen niet of nauwelijks ingelast worden, maar het up-to-date houden van de gebouwen, het terrein, de productielijnen etcetera, is van groot belang voor de toekomst.

‘Vernieuwing en innovatie zorgt voor de flexibiliteit die we nodig hebben om te kunnen bijschakelen in het grote geheel dat Royal FrieslandCampina is.’

Xander ten Hove

Naast vernieuwing en vervanging, wordt er ook volop ingezet op innovatie. De strategische keuzes die door het wereldwijde concern worden gemaakt, zijn te herkennen in de projecten van FrieslandCampina Lochem. Daarin is in het geval van Lochem snel op te merken dat bij ieder project de scope niet op zichzelf staat en in het groter geheel gezien moet worden, zowel op de locatie zelf als binnen het FrieslandCampina netwerk. Een innovatieve oplossing op het ene gebied doorvoeren, betekent een vernieuwing of vervanging op het andere, deze vervanging zorgt weer voor een opvolgend aandachtspunt, enzovoort. Hierdoor is dat wat NIRAS Nederland voor de locatie biedt, zoals het behouden van overzicht, inzetten van inhoudelijke kennis en een stabiele samenwerking, van meerwaarde gebleken.

Een samenwerking die groeit
Door een behoefte op het gebied van de verschillende gebouwen en gebouwgebonden elementen raakte Ruud Koetsier, Senior Project Manager, betrokken bij verschillende projecten. Omdat, zoals gezegd, projecten snel groter werden en veel projecten opvolgende effecten teweegbrachten, adviseerde Ruud op den duur om ook andere collega’s van NIRAS aan te laten sluiten. Dit niet alleen op het gebied van Buildings, maar juist ook vanuit andere disciplines zoals Process Engineering, Technology en Packaging Engineering.

Het huidige projectportfolio van Lochem is door de eigen projecten- engineeringsafdeling niet te bewerkstelligen en kan brede kennis en zogenoemde capaciteit goed gebruiken bij alle werkzaamheden. Door de ervaring van NIRAS Nederland en de back-up van Buildings, maar ook andere disciplines, kan er snel geschakeld worden en kunnen ontbrekende teamrollen worden ingevuld.

Daarnaast merken Xander en Oswin dat de samenwerking goed is. De medewerkers van NIRAS Nederland lijken simpelweg directe collega’s en nemen hun verantwoordelijkheid, zijn betrokken en iedereen vertrouwt elkaar. Dit is volgens beide partijen mede dankzij de manier waarop medewerkers van FrieslandCampina Lochem, Ruud en later de aangesloten collega’s, betrokken zijn bij alle gebeurtenissen.

Een andere factor is het feit dat een kernteam is ontstaan dat constant klaarstaat. Er zijn vaste contactpersonen die schakelen met elkaar, kennis overdragen waar nodig en andere collega’s binnen NIRAS bij de uitdagingen betrekken. Dit niet alleen vanuit Nederland, maar ook de kennis van NIRAS vestigingen in het buitenland wordt benut. Dit alles zorgt ervoor dat er duidelijkheid is en efficiënt met kostbare tijd wordt omgegaan omdat weinig tot geen overdracht hoeft plaats te vinden.

‘NIRAS en deze productielocatie zijn nu zo goed op elkaar ingespeeld, ook qua projectaanpak, dat we een deel van onze projecten uit handen kunnen geven.’ 

Xander ten Hove
IMG 6991

Projectaanpak komt overeen
De aanpak van NIRAS Nederland komt veelal overeen met die van FrieslandCampina. Beiden willen per fase overzicht houden en kijken naar de te maken keuzes, budget, planning, betrokken partijen en resources. Door tussentijds realistisch en transparant te zijn, verwachtingen uit te spreken en doelstellingen en randvoorwaarden te bewaken kan er worden bijgestuurd en komt men niet snel voor verrassingen te staan. Het komt voor dat het beoogde budget niet realistisch is of dat elementen van een planning samen komen te vallen of uitgebreid moeten worden, maar door tussentijds, per stap, binnen het project dit te bewaken wordt er resultaat geboekt. Een grote mate van voorspelbaarheid is voor Royal FrieslandCampina belangrijk.

Een goed voorbeeld is het project brandveiligheid. Het verbeteren van de brandveiligheid op de gehele locatie was terug te vinden in een aantal deelprojecten. Per onderdeel van de gehele productielocatie is er gekeken naar verbeterpunten, planning, budget, stakeholders, vergunningen en andere elementen. Voor al deze verschillende delen werd er zelfs een overkoepelende communicatiestructuur opgezet met gebiedseigenaren. Want ondanks het feit dat het deelprojecten waren, was alles wel in zekere zin wel met elkaar verbonden. Door goede voorbereidingen te treffen en met elkaar af te stemmen en bij te stellen wat er diende te gebeuren aan werkzaamheden is er nauwelijks hinder geweest van de aanzienlijke verbeteringen die zijn doorgevoerd.

Een belangrijk element op locatie is de beheersing van de afvalwater stroom. Door op een andere manier te kijken naar de route kon een deel van het afvalwater niet alleen beter gecontroleerd worden, maar zelfs zonder correctiestap afgevoerd worden. NIRAS Nederland dacht mee in oplossingen en nam onder andere het projectmanagement en engineering op zich.

‘De oude situatie is eigenlijk nauwelijks meer voor te stellen. Gelukkig zijn er nooit grote incidenten geweest met het verkeer, maar de locatie is nu veel overzichtelijker en hierdoor veiliger geworden. Ondanks het grote aantal logistieke bewegingen straalt er rust van de locatie uit.’

Oswin Verkerk

Een ander mooi voorbeeld is het veiligstellen van de productielocatie voor de buitenwereld. Voorheen liep er een openbare weg tussen de verschillende gebouwen door. Om het terrein veiliger, overzichtelijker en conform wetgeving in te richten werd er een hekwerk inclusief nieuwe portiersloge verwezenlijkt in samenwerking met NIRAS. Een project met veel stakeholders waarbij het bewaken van overzicht erg belangrijk was.

RFC Lodge (1)

Ambitious by nature

Zowel voor brandveiligheid, hygiëne als (verkeers-)veiligheid geldt dat het de betrouwbaarheid van de locatie vergroot. Het voorkomen van calamiteiten zorgt voor stabiliteit en ruimte in het geval van het opvangen van overtallige productie van andere fabrieken, maar ook voor de mogelijkheid te investeren in verdere innovatie.

FrieslandCampina Lochem staat stevig, maar nooit stil. Dat blijkt uit de werkzaamheden die er de afgelopen tijd zijn verricht én uit de toekomstplannen. Een doelstelling die nu al geworteld zit in projecten is duurzaamheid. Het wordt als element meegenomen in alles wat wordt uitgevoerd, maar mag van Xander en Oswin nog verder naar de voorgrond treden. Daarbij blijft veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit de prioriteit behouden, want daarin vinden we het bestaansrecht van deze dynamische productielocatie. 

Neem contact op

Jeroen van Lunsen

Jeroen van Lunsen

Managing Director

Rosmalen, Netherlands

+31610925617

Ruud Koetsier

Ruud Koetsier

Senior Project Manager

Apeldoorn, Netherlands

+31(0)615055413

Zie ook: